Ingvild

Norskkurset ble veien til fagbrev
Norskkurset ble veien til fagbrev

Fra utprøving til fast jobb
Fra utprøving til fast jobb

Fakturainformasjon

MjøsAnker ønsker elektronisk faktura levert i EHF-format til det aktuelle selskapets organisasjonsnummer. Faktura skal merkes med koststed og navn på bestiller.

Åpenhetsloven

Personvernerklæring

MjøsAnker er opptatt av personvern og beskytter dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan informasjonen blir håndtert og hvilke rettigheter du har. Ved å ta i bruk våre tjenestene samtykker du i at vi bruker personopplysningene på denne måten.

Søknad om plass som lærekandidat

Jobb hos oss

I MjøsAnker jobber du for og med mennesker! Som en del av vårt kompetente fagmiljø, vil du oppleve varierte arbeidsdager og et arbeid som gir deg mening. Alle våre ansatte bidrar hver dag til å bistå mennesker slik at de kan komme ut i arbeidslivet. For å få til det trenger vi motiverte og kompetente ansatte som ønsker å være med å gjøre en forskjell for andre.

Lærekandidat

Lærekandidatordningen er et utdanningstilbud for elever med ungdomsrett og vedtak om spesialundervisning, og er en ordning for de som ønsker videregående opplæring i bedrift, men som ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- og svenneprøve. Kandidatene mottar individuelt tilpasset opplæring i utvalgte deler av læreplanen.

Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid, forkortet til VTA, er et arbeidstilbud for deg som trenger en tilrettelagt arbeidsplass, tilpasset deg og dine behov. En tilrettelagt arbeidsplass tilbyr en tettere oppfølging enn det som er mulig i ordinært arbeidsliv. Arbeidstilbudet er aktuelt om du har, eller har søkt, uføretrygd og ønsker å delta i arbeidslivet. 

Bærekraft

Gjennom vår visjon ønsker vi å bidra til en verden der alle kan delta og bidra til fellesskapet på en meningsfull måte. For oss skal bærekraft være en integrert del av kjernevirksomheten vår, og tett på tjenestene våre og menneskene som bruker dem.

MjøsAnker er EQUASS-sertifisert

Vi jobber systematisk for å oppnå den beste kvaliteten i våre tjenesteleveranser til jobbsøkere, NAV, kunder, samarbeidspartnere, lokalsamfunnet og eiere.

Organisasjon