Ingvild

Samtykkeerklæring for foto/film/lyd

Gaming som en vei til arbeidslivet
Gaming som en vei til arbeidslivet

Fikk hjelp til å finne nytt yrke
Fikk hjelp til å finne nytt yrke

Jon Erlend gikk fra gaming til full jobb
Jon Erlend gikk fra gaming til full jobb

Rekruttering gjennom inkludering ga positive effekter
Rekruttering gjennom inkludering ga positive effekter

Norskopplæring ga fast jobb
Norskopplæring ga fast jobb

Målrettet og engasjert kursdeltaker
Målrettet og engasjert kursdeltaker

Sikter mot fagbrev
Sikter mot fagbrev

Norskkurset ble veien til fagbrev
Norskkurset ble veien til fagbrev

Fra utprøving til fast jobb
Fra utprøving til fast jobb

Fakturainformasjon

MjøsAnker ønsker elektronisk faktura levert i EHF-format til det aktuelle selskapets organisasjonsnummer. Faktura skal merkes med koststed og navn på bestiller.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.