Avklaring

Avklaring er et arbeidsrettet tiltak som avdekker deltakernes interesser, styrker og muligheter innenfor arbeidslivet. Du får kunnskaper og ferdigheter om hva du kan mestre og trives med av arbeid, samt om krav og muligheter i arbeidslivet.
To personer sitter ved et bord og ser på papirer

Tiltaket kartlegger dine styrker og din arbeidsevne gjennom veiledning og aktiviteter hos oss. Du får også mulighet til å prøve ut dine interesser, ferdigheter og din arbeidsevne. Sammen lager vi en plan for aktiviteter for å stå i, eller komme tilbake i jobb.

Hva er målet?

Hovedmålet med Avklaring er å hjelpe deg å finne ut av din arbeidsevne, og dine jobbmuligheter.

Hvordan foregår det?

Det er NAV, som i samråd med deg, henviser til Avklaringstiltaket hos MjøsAnker. Du vil deretter bli kontaktet av MjøsAnker som setter opp et møte mellom deg og en veileder hos oss. Denne veilederen vil være din faste veileder, og vil følge deg gjennom hele tiltaksperioden.

Når du kommer til første møte hos MjøsAnker gjennomføres en personlig samtale hvor man sammen går gjennom hva tiltaket går ut på, og ser på målsetningene og forventningene til Avklaringstiltaket. Videre vil du følges av din veileder og i løpet av første uke i tiltaket vil du få individuell veiledning der vi kartlegger dine ferdigheter, interesser, kompetanse og tidligere erfaringer.

Basert på kartleggingen utarbeider vi en skreddersydd individuell plan som inkluderer målsettinger, praksis og eventuell annen form for støtte som er nødvendig for å oppnå dine mål. Du vil også kunne motta veiledning i forhold til jobbsøking og arbeidsmarked, intervjuteknikker og CV-skriving.

En viktig del av Avklaringstiltaket er praksis i en bedrift, der du får mulighet til å prøve deg i det yrket som vi sammen har vurdert vil passe godt for deg. Vi samarbeider med et stort antall lokale bedrifter for å tilby arbeidspraksis som er relevante i forhold til dine interesser og målsettinger. Dette gir mulighet til å vurdere dine arbeidsmuligheter i et reellt arbeidsmiljø. Din faste veileder i MjøsAnker vil følge deg tett gjennom hele praksisperioden.

Etter endt tiltak vil du få en sluttrapport fra oss som inneholder informasjon om hva som vil være viktig for deg for å komme ut i, eller bli værende i, arbeid. Denne vil du sammen med NAV bruke videre i din prosess.

Deltakere til tiltaket må søkes inn via NAV. NAV er den eneste instansen som kan søke deltakere inn til dette tilbudet.

Du avtaler oppstartstidspunkt med veilederen din. Du skal møte opp på den adressen du har fått beskjed om. MjøsAnker har flere ulike kontorer så det er viktig at du sjekker adressen nøye og møter opp der du har fått beskjed om å møte.

I MjøsAnker får du en fast jobbkonsulent som vil følge deg i din prosess.

Ingunn Olsen

Områdeleder Hamar
Send e-post
415 35 583
Hamar

Lene Nylund

Områdeleder Østerdalen
Send e-post
415 35 581
Elverum

Lene Kristin Jordet

Områdeleder Valdres
Send e-post
415 35 569
Fagernes

Kai Skaugerud

Områdeleder Gjøvik/Hadeland
Send e-post
415 35 558
Gjøvik

Frøydis Angard Ulateig

Områdeleder
Send e-post
940 27 639
Lillehammer

Pia Andreassen

Områdeleder
Send e-post
415 35 536
Kongsvinger

Aktuelt

Fra utprøving til fast jobb
Fra utprøving til fast jobb

MjøsAnker med klar oppfordring til næringslivet under Bærekraftkonferansen i Hamar
MjøsAnker med klar oppfordring til næringslivet under Bærekraftkonferansen i Hamar

Fra 100% ufør til fast ansettelse
Fra 100% ufør til fast ansettelse